Dr hab. n. med.

MARCIN FRĄCZEK

Otorynolaryngolog

Jest współautorem kilku rozdziałów w polskich i anglojęzycznych podręcznikach otolaryngologii, kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz doniesień zjazdowych. Za aktywność naukową otrzymał m.in. Nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Katowicach oraz Nagrodę Ministra Zdrowia RP.

 • Tomasz Kręcicki, Marcin Frączek, Joanna Koźlak, Danuta Duś.: Zmiany w ekspresji białka nm23-H1 w prognozowaniu wystąpienia przerzutów węzłowych w raku krtani. Onkol.Pol. 2002 Vol.5 nr 2; s.69-72
 • Joanna Jeleń-Krzeszewska, Jan Wnukiewicz, Michał Jeleń, Marcin Frączek, Teresa Szkudlarek, Tomasz Kręcicki.: Ocena skuteczności oznaczeń produktu białkowego genów NM23-H1 i p53 w prognozowaniu wystąpienia przerzutów do węzłów chłonnych w raku płaskonabłonkowym głowy i szyi Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 no.4; s.461-466
 • Zbigniew Pałasz, Andrzej Grobelny, Elżbieta Pawlik, Marcin Frączek, Maria Zalesska-Kręcicka, Aleksandra Klimczak, Tomasz Kręcicki.: Investigation of normal and malignant laryngeal tissue by autofluorescence imaging technique Auris Nasus Larynx 2003 Vol.30 no.4; s.385-389
 • Tomasz Kręcicki, Marcin Frączek, Michał Jeleń, Marzenna Podhorska, Teresa Szkudlarek, Tomasz Zatoński.: Expression of collagenase-1 (MMP-1), collagenase-3 (MMP-13) and tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1 (TIMP-1) in laryngeal squamous cell carcinomas Eur.Arch.Oto-Rhino-Laryngol. 2003 Vol.260 no.9; s.494-497
 • Tomasz Kręcicki, Marcin Frączek, Michał Jeleń, Tomasz Zatoński, Teresa Szkudlarek, Danuta Duś.: Expression of c-myc oncoprotein in laryngeal squamous cell carcinoma. Acta Otolaryngol. 2004 Vol.124 no.5; s.634-637
 • Tomasz Kręcicki, Marcin Frączek, J. Koźlak, Tomasz Zatoński, Michał Jeleń, D. Duś.: Bcl-XI protein expression in laryngeal squamous cell carcinoma. Clin.Otolaryngol.Allied Sci. 2004 Vol.29 no.1; s.55-58
 • Tomasz Kręcicki, Robert Śmigiel, Marcin Frączek, Marlena Kowalczyk, Maria Sąsiadek.: Studies of the cell cycle regulatory proteins P16, cyclin D1 and retinoblastoma protein in laryngeal carcinoma tissue J.Laryngol.Otol. 2004 Vol.118 no.9; s.676-680
 • Maria Zalesska-Kręcicka, Tomasz Kręcicki, Marcin Frączek, Elżbieta Bereś-Pawlik, Tomasz Zatoński.: Laryngoskopia autofluorescencyjna w diagnostyce zmian nowotworowych krtani - doniesienie wstępne Otolaryngol.Pol. 2005 T.59 nr 1; s.195-199
 • Maria Zalesska-Kręcicka, Tomasz Zatoński, Dariusz Wołowiec, Iwona Gisterek, Marcin Frączek, Tomasz Kręcicki.: Primary Hodgkin lymphoma located in the base of the tongue (a case report) Acta Haematol.Pol. 2006 T.37 nr 1; s.107-109
 • Elżbieta Beres-Pawlik, Andrzej Grobelny, Marcin Frączek, Maria Zalesska-Kręcicka, Tomasz Kręcicki.: Electrical impedance measurements in assessing laryngeal squamous cell carcinoma. Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.4; s.619-624
 • Andrzej Dorobisz, Marcin Frączek, Andrzej Bieniek, Tomasz Kręcicki.: N3 neck disease in the course of small (T1) laryngeal cancer - case report. Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.2; s.393-397
 • Marcin Frączek, Maria Zalesska-Kręcicka, Tomasz Zatoński, Tomasz Kręcicki.: Two cases of nasal neurofibroma Internet J.Otorhinolaryngol. 2006 Vol.5 no.2
 • Wojciech Gawron, Tomasz Kręcicki, Marcin Frączek.: Bóle głowy. W:Laryngologia w praktyce lekarza rodzinnego; pod red. Tomasza Kręcickiego, Marii Zalesskiej-Kręcickiej; Warszawa: Blackhorse, 2006; s.41-45
 • Joanna Jeleń-Krzeszewska, Michał Jeleń, Maria Zalesska-Kręcicka, Tomasz Zatoński, Marcin Frączek, Krzysztof Preś, Tomasz Kręcicki.: Ekspresja cząstek adhezyjnych wskaźników angiogenezy i produktów białkowych genów supresorowych w nowotworach jamy ustnej i zatok szczękowych. Otolaryngol.Pol. 2006 T.60 nr 2; s.157-163
 • Marcin Frączek, Bożena Jaźwiec, Marcin Masalski, Beata Nadolska, Tomasz Kręcicki.: Circulating solube vascular cell adhesion molecule-1 and vascular endothelial growth factor in patients with laryngeal sqamous cell cancer. Adv.Clin.Exp.Med. 2007 Vol.16 no.3; s.389-394
 • Andrzej Bieniek, Marcin Frączek, Maria Cisło, Joanna Maj, Grażyna Szybejko-Machaj, Maria Barancewicz-Łosek, Zdzisław Woźniak, Danuta Okulewicz-Gojlik, Tomasz Kręcicki.: Nowotwory skóry nosa - epidemiologia i metody leczenia. Dermatol.Klin. 2007 T.9 nr 3; s.165-169
 • Marcin Frączek, Zdzisław Woźniak, David Ramsey, Tomasz Kręcicki.: Expression patterns of cyclin E, cyclin A and CDC25 phosphatases in laryngeal carcinogenesis. Eur.Arch.Oto-Rhino-Laryngol. 2007 Vol.264 no.8; s.923-928
 • Krzysztof Preś, Marek Bochnia, Beata Rostkowska-Nadolska, Marzena Jaworska, Marzena Kubacka, Alina Jankowska-Konsur, Marcin Frączek, Aleksandra Steinmetz-Beck, Maciej Mazur.: Posocznica u pacjentki z zapaleniem zatoki klinowej. Otolaryngol.Pol. 2007 T.61 nr 2; s.192-194
 • Beata Rostkowska-Nadolska, Dariusz Kuśmierz, Małgorzata Kapral, Małgorzata Latocha, Leongina Świątkowska, Marcin Frączek.: Zmiany potencjału proliferacyjnego fibroblastów pochodzących z polipów nosowych, w hodowlach in vitro, pod wpływem pochodnych wit. D. Otolaryngol.Pol. 2007 T.61 nr 5; s.661-667
 • Marcin Frączek, Zdzisław Woźniak, David Ramsey, Tomasz Zatoński, Beata Nadolska, Tomasz Kręcicki.: Znaczenie prognostyczne ekspresji kwaśnych fosfataz CDC25 w raku krtani. Otolaryngol.Pol. 2007 T.61 nr 5; s.668-674
 • Marcin Frączek, Zdzisław Woźniak, David Ramsey, Tomasz Zatoński, Tomasz Kręcicki.: Clinicopathologic significance and prognostic role of cyclin E and cyclin A expression in laryngeal epithelial lesions. Acta Otolaryngol. 2008 Vol.128 no.3; s.329-334
 • Beata Rostkowska-Nadolska, M. Kapral, U. Mazurek, Marcin Frączek, Piotr Ziółkowski, Elżbieta Gamian.: Quantification of the mRNA encoding Tumor Necrosis Factorα (TNFα) and its receptors in human nasal polyps. Adv.Med.Sci. 2008 Vol.53 no.2; s.263-269
 • Wojciech Tarnawski, Marcin Frączek, Michał Jeleń, Tomasz Kręcicki, Maria Zalesska-Kręcicka.: The role of computer-assisted analysis in the evaluation of nuclear characteristics for the diagnosis of precancerous and cancerous lesions by contact laryngoscopy. Adv.Med.Sci. 2008 Vol.53 no.2; s.221-227
 • Marek Bochnia, Marcin Frączek, Jerzy Rabczyński.: Laryngeal cyst of unusual origin and presentation. Internet J.Otorhinolaryngol. 2008 Vol.8 no.1
 • Beata Rostkowska-Nadolska, Małgorzata Kapral, Katarzyna Gruna-Pelczar, Marcin Frączek, Wojciech Gawron, Urszula Mazurek.: Zróżnicowanie polipów nosa w badaniach techniką mikromacierzy oligonukleotydowych. Otolaryngol.Pol. 2008 T.62 nr 3; s.261-266
 • Beata Rostkowska-Nadolska, Marcin Frączek, Wojciech Gawron, Małgorzata Latocha.: Influence of vitamin D3 analogues in combination with budesonid R on proliferation of nasal polyp fibroblasts. Acta Biochim.Pol. 2009 Vol.56 no.2; s.235-242
 • Beata Rostkowska-Nadolska, M. Kapral, Marcin Frączek, M. Kowalczyk, Wojciech Gawron, U. Mazurek.: Transcriptional activity of genes-encoding kinin B1 and B2 receptors and kinin-dependent genes in nasal polyps. Adv.Med.Sci. 2009 Vol.54 no.2; s.211-220
 • Ewa Dworniczek, Marcin Frączek, Alicja Seniuk, J. Kassner, Beata Sobieszczańska, J. Adamski, Urszula Ciesielska.: Bacterial biofilms in patients with chronic rhinosinusitis. Folia Microbiol. 2009 Vol.54 no.6; s.559-562
 • Dorota Dupla, Marcin Frączek, Zdzisław Woźniak, Tomasz Kręcicki.: Ocena związku pomiędzy ekspresją receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) i białka p53 a promieniowrażliwością raka krtani. Otolaryngol.Pol. 2009 T.63 nr 3; s.249-255
 • Dorota Dupla, Marcin Frączek, Tomasz Kręcicki, Zdzisław Woźniak.: Znaczenie prognostyczne ekspresji cykliny D1 i cykliny B u pacjentów z rakiem krtani leczonych radioterapią. Otolaryngol.Pol. 2009 T.63 nr 2; s.136-140
 • Marcin Frączek, Beata Rostkowska-Nadolska, Elektra Sliupkas-Dyrda, Dariusz Kuśmierz, Jakub Pniak, Małgorzata Latocha.: The influence of vitamin D derivatives on the expression of apoptotic genes in nasal polyp fibroblasts. Adv.Clin.Exp.Med. 2010 Vol.19 no.6; s.679-684
 • Beata Rostkowska-Nadolska, E. Sliupkas-Dyrda, J. Potyka, D. Kuśmierz, Marcin Frączek, Tomasz Kręcicki, Paweł Kubik, Maciej Zatoński, M. Latocha.: Vitamin D derivatives: calcitriol and tacalcitol inhibits interleukin-6 and interleukin-8 expression in human nasal polyp fibroblast cultures. Adv.Med.Sci. 2010 Vol.55 no.1; s.86-92
 • Marcin Frączek, Maciej Zatoński, Tomasz Kręcicki.: The importance of autofluorescence and contact endoscopy in the diagnosis of laryngeal lesions. W:Laryngeal diseases: symptoms, diagnosis and treatments; ed. Oldrich Nemecek, Viktor Mares; Hauppauge, NY : Nova Science Publishers, Inc., 2010; s.113-128
 • Beata Nadolska, Marcin Frączek, Tomasz Kręcicki, Maja Kocięba, Michał Zimecki.: Lactoferrin inhibits the growth of nasal polyp fibroblasts. Pharmacol.Rep. 2010 Vol.62 no.6; s.1139-1147
 • Agnieszka Stembalska, Justyna Gil, Izabela Łaczmańska, David Ramsey, Przemysław Leszczyński, Dorota Kaczmarek, Alicja Trusewicz, Maria Jagas, Marcin Frączek: The role of chosen polymorphisms in genes coding xenobiotic metabolizing enzymes and DNA repair proteins in laryngeal cancers. Adv.Clin.Exp.Med. 2011 Vol.20 no.5; s.583-590
 • Tomasz Kręcicki, Marcin Frączek: Choroby górnych dróg oddechowych. W:Alergia, choroby alergiczne, astma. T.2; pod red. Andrzeja M. Fala; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2011; s.279-293
 • Beata Rostkowska-Nadolska, Małgorzata Kapral, Marcin Frączek, Małgorzata Kowalczyk, Wojciech Gawron, Urszula Mazurek.: A microarray study of gene expression profiles in nasal polyps. Auris Nasus Larynx 2011 Vol.38 no.1; s.58-64
 • Marcin Frączek, Aneta Demidaś.: Assessment of the efficacy of topical anesthetics using the tactile spatial resolution metod. Acta Dermatovenerol.Croat. 2012 Vol.20 no.1; s.7-13
 • Marcin Frączek, Beata Rostkowska-Nadolska, D. Kuśmierz, A. Zielińska, J. Rok, E. Sliupkas-Dyrda, A. Grzanka, Tomasz Kręcicki, M. Latocha.: Vitamin D analogs decrease in vitro secretion of RANTES and enhance the effect of budesonide. Adv.Med.Sci. 2012 Vol.57 no.2; s.290-295
 • Marcin Frączek, Beata Rostkowska-Nadolska, Małgorzata Kapral, Justyna Szota, Tomasz Kręcicki, Urszula Mazurek.: Microarray analysis of NF-kappaB-dependent genes in chronic rhinosinusitis with nasal polyps. Adv.Clin.Exp.Med. 2013 Vol.22 no.2; s.209-217
 • Stembalska A, Leszczyński P, Gil J, Ramsey D, Pitala G, Maciejczyk A, Frączek Marcin: Global DNA methylation status in laryngeal cancer. Head Neck. 2014 Vol.36 no.3; s.419-424
 • Tomasz Tyszkiewicz, Michał Jarząb, Cezary Szymczyk, Monika Kowal, Jolanta Krajewska, Magdalena Jaworska, Marcin Frączek, i wsp.: Epidermal differentiation complex (locus 1q21) gene expression in head and neck cancer and normal mucosa. Folia Histochem.Cytobiol. 2014 Vol.52 no.2; s.79-89
 • Tomasz Kręcicki, Marcin Frączek.: Diagnostyka endoskopowa w otorynolaryngologii. W:Otorynolaryngologia kliniczna. [T.]1 ; pod red. Kazimierza Niemczyka [et al.]; Warszawa : MediPage Sp. z o.o.; s.325-337

 

Lista moich aktualnych publikacji dostępna jest w internetowej bazie danych PubMed.

Ich pełne teksty natomiast w serwisie ResearchGate.