Dr hab. n. med.

MARCIN FRĄCZEK

Otorynolaryngolog

Leczenie operacyjne

 

Szczegółowe opisy wybranych zabiegów operacyjnych znajdziesz klikając TUTAJ

 

W mojej praktyce ukierunkowany jestem na wykonywanie zabiegów chirurgicznych metodami małoinwazyjnymi i endoskopowymi, które zapewniają pacjentowi niewielkie ryzyko powikłań oraz krótki okres rekonwalescencji. Spośród szerokiego spektrum zabiegów operacyjnych wykonywanych u dzieci i dorosłych na szczególna uwagę zasługuje endoskopowa chirurgia zatok przynosowych (FESS) oraz operacje w obrębie nosa i gardła u pacjentów chrapiących i z bezdechami śródsennymi.

 

CHOROBY NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH

Pacjentom z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych lub z nawracającymi stanami zapalnymi zatok nieustępującymi po leczeniu farmakologicznym proponuję czynnościową, endoskopową operację zatok (ang. FESS). Celem operacji typu FESS jest usunięcie w sposób małoinwazyjny zmian zapalnych (np. polipów), anomalii anatomicznych predysponujących do rozwoju choroby i udrożnienie ujść zatok przynosowych. Użycie noża ssąca-płuczącego (ang. shavera) i systemu do płukania zatok wysokim ciśnieniem wody (hydrodebridera) poprawia odległe wyniki operacji..

W wybranych przypadkach, jeśli przyczyną problemów zdrowotnych pacjenta jest tylko niedrożność ujść zatok możliwe jest ich poszerzenie tzw. balonikowanie.

Metodą chirurgii endoskopowej możliwe jest również usunięcie torbieli ze światła zatok.

Upośledzona drożność nosa jest często konsekwencją skrzywienia przegrody nosa i przerostu błony śluzowej małżowin nosowych. Pacjentom z takim problemem proponuję septoplastykę z konchoplastyką metodą radiochirurgii, która zapewnia dobre efekt oraz szybkie gojenie.

Wielokrotnie, aby skutecznie wyprostować przegrodę nosa należy również skorygować kształt nosa zewnętrznego. Korekta kształtu nosa (rynoseptoplastyka) wykonywana jest również ze względów czysto estetycznych.

 

 

 CHIRURGIA ESTETYCZNA TWARZY

Poza rynoseptoplastyką (zmianą kształtu nosa) proponuję operację korygującą odstające uszy (otoplastykę) i korektę opadających powiek (blefaroplastykę).

 

 

CHRAPANIE I BEZDECHY ŚRÓDSENNE

Pacjentom chrapiącym oraz cierpiącym na zespół obturacyjnych bezdechów śródsennych (OSAS) oferuję szerokie spektrum zabiegów chirurgicznych mających na celu poszerzenie światła górnej części drogi oddechowej oraz ograniczenie wibracji tkanek miękkich. Zakres planowanego zabiegu jest zawsze indywidualnie dobrany na podstawie przeprowadzonego badania laryngologicznego oraz wyniku wykonanej wcześnie polisomnografii (badania analizującego przebieg snu).

Proponuję zarówno zabiegi ambulatoryjne (małoinwazyjne) wykonywane w znieczuleniu miejscowym jak również operacje wymagające hospitalizacji.

Zabiegi małoinwazyjne

  • Metodą radiochirurgii pozwalają zmniejszyć oraz usztywnić tkanki miękkie (podniebienie, języczek i język) prądem o częstotliwości fal radiowych. Podczas zabiegu w podniebienie miękkie wprowadzane są elektrody, między którymi przepływają fale radiowe o wysokiej częstotliwości. Pod wpływem ich działania powstają niewielkie blizny, które unoszą i usztywniają tkanki.
  • Implanty podniebienne (ang. Pillars) – najnowsza i bardzo precyzyjna metoda usuwania chrapania polegająca na wprowadzeniu w podniebienie miękkie trzech cienkich implantów polyestrowych, które je usztywniają. Szczegóły:http://www.youtube.com/watch?v=ReDZsJmOPUE

Zarówno wszczepianie implantów jak i zabieg metodą radiochirurgii są bezbolesne, a dzięki nim chrapania zostaje wyeliminowane u przeważającej liczby osób. Pacjent może powrócić do wykonywania codziennych czynności jeszcze tego samego dnia.

Operacje redukujące chrapanie i bezdech wykonywane w znieczuleniu ogólnym

Pacjentom ze znacznie nasilonym zespołem bezdechów śródsennych, którzy nie tolerują maski CPAP oferuję plastykę gardła środkowego, podniebienia miękkiego i języczka z ewentualną tonsillektomią i redukcją języka metodą klasycznej chirurgii (m.in. uvulopalatofaryngoplastyka, faryngoplastyka boczna i poszerzona). We wszystkich przypadkach rozważyć należy również udrożnienie jamy nosa (np. septoplastykę, mukotomię czy usunięcie polipów).

 

 

 CHOROBY WIEKU DZIECIĘCEGO

Częstą chorobą wielu dziecięcego jest przewlekłe wysiękowe zapalenie uszu. W celu uniknięcia poważnych powikłań u dzieci niereagujących na leczenie farmakologiczne należy rozważyć zabieg chirurgiczny. W takich przypadkach najczęściej wykonuje się nacięcie błony bębenkowej z usunięciem wysięku oraz założeniem drenika wentylującego ucho środkowe. U dzieci chorujących przewlekłe na uszy jak również, u których często występują nawracające infekcje górnych dróg oddechowych czy niedrożność nosa rozważyć należy usunięcie przerośniętego III-go migdałka (tzw. migdałka gardłowego). Nawracające anginy oraz przerost migdałków podniebiennych to kolejny częsty problem wieku dziecięcego, który może wiązać się z koniecznością usunięcia (lub tylko zmniejszenia) migdałków podniebiennych. Zastosowanie lasera umożliwia w sposób bezpieczny i bezkrwawy usunąć lub zmniejszyć migdałki podniebienne, co istotnie skraca czas rekonwalescencji i ból pooperacyjny.

Dzieci z przewlekłym zapaleniem zatok wykonuję mniej rozległe operacje endoskopowe typu miniFESS (https://www.youtube.com/watch?v=TIXNQ6kRKgM).

 

 

 GUZY SZYI ORAZ ZMIANY SKÓRNE

W ramach oddziału otolaryngologii CDT Medicus możliwe jest usunięcie zmian rozwojowych szyi takich jak torbiel boczna i środkowa szyi. Pobieram zmienione węzły chłonnego do badania histopatologicznego i usuwam inne zmiany patologicznej szyi (kaszaki, włókniaki, tłuszczaki i inne). Oferuję również usunięcie nowotworowych zmian skórnych wraz z rekonstrukcją ubytku.

 

 

 CHIRURGIA DRÓG ŁZOWYCH

Pacjentom łzawiącym z powodu niedrożności kanalików łzowych proponuję zabieg endoskopowej, wewnątrznosowej dakrocystorhinostomi (DCR), czyli wykonanie zespolenia workowo-nosowego z ewentualną intubacją dróg łzowych. Wytworzone podczas zabiegu połączenie worka łzowego z jamą nosa umożliwia ominięcie niedrożnego odcinka a tym samym prawidłowy odpływ łez. W wybranych przypadkach niezbędne jest wykonanie połączenia spojówkowo-workowo-nosowego i założenie szklanego drenu. Wykonane w ten sposób zabiegi nie pozostawiają żadnych defektów kosmetycznych.

Pełna lista wykonywanych zabiegów operacyjnych znajduje się tutaj:

http://www.cdtmedicus.pl/szpital/cennik-uslug.html

 

UWAGA! Ze względu na dość odległe terminy wizyt osoby zainteresowane zabiegiem operacyjnym w CDT Medicus w Lubinie mogą kontaktować się bezpośrednio z rejestracją szpitala, która pomoże ustalić termin wizyty kwalifikacyjnej (tel.: 76 7282400).